موزیک خوان Music Reader

مطالب موزیك خوان


اعلام جزییاتی از جشنواره عكس آیات

اعلام جزییاتی از جشنواره عكس آیات

ناشنیده هایی درباره اسطوره مینیاتور ایران

ناشنیده هایی درباره اسطوره مینیاتور ایران
نمایشگاه نقاشی كودكان در خانه هنرمندان

كودكان از پشت پنجره قرنطینه شهر را چطور می بینند؟

كودكان از پشت پنجره قرنطینه شهر را چطور می بینند؟
با تالیف بهار برخوردار؛

یك كتاب پژوهشی با مبحث نوازندگی پیانو منتشر گردید

یك كتاب پژوهشی با مبحث نوازندگی پیانو منتشر گردید

داغی بر دل جامعه ی موسیقی اصفهان

داغی بر دل جامعه ی موسیقی اصفهان
مزایده تابلوی دیده نشده از ادوار مانه

سمفونی ضربات قلمو برای نقاشی توپ زنده پشمالو!

سمفونی ضربات قلمو برای نقاشی توپ زنده پشمالو!

فوت یك هنرمند موسیقی

فوت یك هنرمند موسیقی

آغاز باردیگر اجراهای صحنه ای

آغاز باردیگر اجراهای صحنه ای

ماجرای پرحاشیه آرامگاه فردوسی

ماجرای پرحاشیه آرامگاه فردوسی

اجرای برخط اركستر سازهای ملی در تالار وحدت

اجرای برخط اركستر سازهای ملی در تالار وحدت
لینک دوستان موزیك خوان
موزیک خوان موزیک خوان