موزیک خوان Music Reader

آرشیو مطالب : دانشجو

مهلت ارسال اثر به بیست و ششمین جشنواره رازی

مهلت ارسال اثر به بیست و ششمین جشنواره رازی

وكیل بیمه تامین اجتماعی

وكیل بیمه تامین اجتماعی

واكنش خانه موسیقی به انتقادهای كیوان ساكت

واكنش خانه موسیقی به انتقادهای كیوان ساكت

انتشار فراخوان یك جشنواره بین المللی طراحی

انتشار فراخوان یك جشنواره بین المللی طراحی
عضو هیات علمی دانشگاه هنر عنوان كرد

تعداد اندكی از دانشجویان به بدنه اصلی نقاشان ورود می كنند

تعداد اندكی از دانشجویان به بدنه اصلی نقاشان ورود می كنند

پشتیبانی از مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه هنر ضامن پیشرفت دانشجویان هنری

پشتیبانی از مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه هنر ضامن پیشرفت دانشجویان هنری

نگاهی به فراز و فرودهای زندگی محسن وزیری مقدم

نگاهی به فراز و فرودهای زندگی محسن وزیری مقدم

استقبال جهانی از كلاس های برخط آواز ایرانی

استقبال جهانی از كلاس های برخط آواز ایرانی

۲ عكاس زن برنده جایزه میفا ۲۰۲۰

۲ عكاس زن برنده جایزه میفا ۲۰۲۰

بهروز الوندی پور از نواختن سنتور تا نی

بهروز الوندی پور از نواختن سنتور تا نی
لینک دوستان موزیك خوان
موزیک خوان موزیک خوان