آرشیو مطالب : دانشجو

عضو هیات علمی دانشگاه هنر عنوان كرد

تعداد اندكی از دانشجویان به بدنه اصلی نقاشان ورود می كنند

تعداد اندكی از دانشجویان به بدنه اصلی نقاشان ورود می كنند

پشتیبانی از مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه هنر ضامن پیشرفت دانشجویان هنری

پشتیبانی از مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه هنر ضامن پیشرفت دانشجویان هنری

نگاهی به فراز و فرودهای زندگی محسن وزیری مقدم

نگاهی به فراز و فرودهای زندگی محسن وزیری مقدم

استقبال جهانی از كلاس های برخط آواز ایرانی

استقبال جهانی از كلاس های برخط آواز ایرانی

۲ عكاس زن برنده جایزه میفا ۲۰۲۰

۲ عكاس زن برنده جایزه میفا ۲۰۲۰

بهروز الوندی پور از نواختن سنتور تا نی

بهروز الوندی پور از نواختن سنتور تا نی
لینک دوستان موزیك خوان