آرشیو مطالب : سنتی

محمد معتمدی:

جنس موسیقی از جنس باد هواست

جنس موسیقی از جنس باد هواست

سرمست رونمایی بعد از مرگ

سرمست رونمایی بعد از مرگ

دستان هنرمند اصفهانی به انتظار ۲۷ ساله ساز سنتور تمام كرد

دستان هنرمند اصفهانی به انتظار ۲۷ ساله ساز سنتور تمام كرد

سكوت حاكم بر فضای موسیقی با همت وزارت فرهنگ شكسته شد

سكوت حاكم بر فضای موسیقی با همت وزارت فرهنگ شكسته شد

آخرین بازمانده نقاشی پشت شیشه درگذشت

آخرین بازمانده نقاشی پشت شیشه درگذشت
حمید سعیدی مطرح كرد:

ماه تلخ ۲ در محاق كرونا

ماه تلخ ۲ در محاق كرونا
نمایشگاه مجازی سوزن دوزی، زن و نقش در كاخ گلستان

روز جهانی صنایع دستی هم اینستاگرامی شد

روز جهانی صنایع دستی هم اینستاگرامی شد

انتشار فراخوان برای ارسال ترانه و تصنیف

انتشار فراخوان برای ارسال ترانه و تصنیف
لینک دوستان موزیك خوان