موزیک خوان Music Reader

راهنمایی برای گالری گردی در ایام پایانی هفته

راهنمایی برای گالری گردی در ایام پایانی هفته

موزیک خوان: در صورتیکه یکی از دوستداران هنرهای تجسمی هستید و قصد بازدید از نمایشگاه های هنری در آخر هفته را دارید، گزارش حاضر شرح ایسناست از برنامه فعالیت گالری ها و نگارخانه های شهر تهران در آخر هفته.


آثار نقاشی پیشکسوتان آبرنگ

نمایشگاه گروهی «آثار نقاشی پیشکسوتان آبرنگ» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه نقش جهان به نشانی تهران، نیاوران، از میدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه همایون فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان آیت الله محمودی، پلاک ۹ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روز به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۳۵۲۷۰


بار + -

نمایشگاه انفرادی «بار + -» که به نمایش آثار ستاره ادیبی اختصاص دارد، در گالری گلستان به نشانی تهران، خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۵۴۱۵۸۹


سه دیگر

نمایشگاه انفرادی «سه دیگر» که به نمایش آثار کیخسرو غار اختصاص دارد، در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸


دونده

«دونده» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار محمد رامشه اختصاص دارد و در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸


سکوت و تماشا مادر اندیشه هایند...

نمایشگاه انفرادی نقاشی «سکوت و تماشا مادر اندیشه هایند...» که به نمایش آثار مریم بهمن اختصاص دارد، در گالری شیرین به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، پلاک ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا ۱۸ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹


کالبد

«کالبد» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار وحیده قنبری اختصاص دارد و در گالری ژاله به نشانی تهران، خیابان سمیه، پس از خیابان مفتح، بن بست پروانه، پلاک ۴ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۱۱۰۸


دفتر مشق

نمایشگاه گروهی «دفتر مشق» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری والی به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۴۷۶۹۸

به من بگد چی واقعیه

نمایشگاه انفرادی «به من بگد چی واقعیه» که به نمایش آثار پانیذ سهرابی اختصاص دارد، در گالری سو به نشانی تهران، خیابان ویلا، خیابان سمیه، خیابان پورموسی، شماره ۳۰ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۹۸۰۸
مهار نافرجام

«مهار نافرجام» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار مهناز حسن پور اختصاص دارد و در گالری عصر به نشانی تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۷۱۱۵۵۳
نمایش دونفره

نمایشگاه گروهی «نمایش دونفره» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری محسن به نشانی تهران، ظفر، خیابان ناجی، خیابان فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، پلاک ۴۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۳ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۲۵۵۳۵۴

صرف مکان حاضر

نمایشگاه گروهی «صرف مکان حاضر» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری شیدایی به نشانی تهران، میدان هفتم تیر، میدان بهار شیراز، روبروی موزه عکسخانه شهر، پلاک ۱۴۹، واحد۱ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۱۵۵۳۹

جستار-جستجو

«جستار-جستجو» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری ایکس هما به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم، پلاک۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۲۸۴۸۹
نذر گذر

نمایشگاه انفرادی «نذر گذر» که به نمایش آثار لیلا صبوری اختصاص دارد، در گالری طراحان آزاد به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۰۸۶۷۶

در آستانه

نمایشگاه انفرادی عکس «در آستانه» که به نمایش آثار یاسمن سرابی مقدم اختصاص دارد، در خانه هنرمندان ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی شمالی(فرصت)، ضلع جنوبی باغ هنر، خانه ی هنرمندان ایران در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۴ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۶۶۷۱
نَـ _ دیدن

نمایشگاه انفرادی نقاشی «نَـ _ دیدن» که به نمایش آثار بهروز قدمی اختصاص دارد، در گالری اِو به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند. خیابان خردمند شمالی. کوچه اعرابی ۳. پلاک ۵. طبقه همکف و اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۰۲۱-۸۸۸۲ ۵۳۲۲
مرز سرگردانی

«مرز سرگردانی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار جواد پورصمد اختصاص دارد و در گالری دنا به نشانی تهران، خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه طالقانی، کوچه سوسن، پلاک ۴، زنگ ۲ درحال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ یکم مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۳۱۷۴۴گیل گمش

نمایشگاه انفرادی «گیل گمش» که به نمایش آثار ایلیا آل خمیس اختصاص دارد، در نگارخانه هوم به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲، طبقه اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۵۱۵۴۱۵
زن

«زن» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری شکوه به نشانی تهران، فرمانیه. بلوار شهید اندرزگو. خیابان سلیمی شمالی. کوچه امیر نوری. پلاک ۱۹ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۶۷۰۷۲۶
لکه ای از عمر بر دیوار بود

نمایشگاه انفرادی نقاشی «لکه ای از عمر بر دیوار بود» که به نمایش آثار احمدرضا احمدی اختصاص دارد، در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ کتاب هنرمندبازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۴۸۲۸

تالاب

نمایشگاه انفرادی «تالاب» که به نمایش آثار حسین حسنشاهی اختصاص دارد، در گالری اُ به نشانی تهران، خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه ی دوم در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۴۸۲۸
کتاب هنرمند

نمایشگاه گروهی «کتاب هنرمند» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه نگر به نشانی تهران، زیر پل کریمخان، پس از تقاطع ایرانشهر، پلاک ۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۱۵۰۶۱


کلکسیونر معاصر

نمایشگاه گروهی «کلکسیونر معاصر» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری آرتیبیشن به نشانی تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده به همت، گل نبی(غرب)، میدان احمدی روشن(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، پلاک ۶ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۹۲۲۵۳۸
هنرمندان معاصر پیشکسوت و هنرمندان جوان ایرانی

نمایشگاه گروهی «هنرمندان معاصر پیشکسوت و هنرمندان جوان ایرانی» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ماه به نشانی تهران، خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره ۲۶ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۸ مهر ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای یکشنبه از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۰۴۵۸۷۹

آثار نقاشی رضا رازوار

نمایشگاه انفرادی نقاشی «آثار نقاشی رضا رازوار» که به نمایش آثار این هنرمند اختصاص دارد، در نگارخانه آتشزاد به نشانی تهران، خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور ( توانیــر ) شمـالـی، بعـد از پـل همت، پـلاک ۲۳ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۸۴۴۰۷


نقش و نگار

نمایشگاه گروهی «نقش و نگار» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ژینوس به نشانی تهران، خیابان دکترحسین فاطمی، ابتدای خیابان ولیعصر، پلاک ۲۱، طبقه اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۹۷۵۵۷۴
شاهنامه

«شاهنامه» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در گالری آیریک به نشانی تهران، اتوبان ستاری بلوار فردوس شرق، نبش وفا اذر، مجتمع ایریک سنتر جنوبی، طبقه۳، واحد۱۰۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۴۴۹۷۸۰۹۱

دگردیسی

نمایشگاه گروهی «دگردیسی» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه احسان به نشانی تهران، اقدسیه، آجودانیه، خیابان چهاردهم شرقی، شماره ۲۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۶ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۲۸۶۱۴۳
صلح

نمایشگاه گروهی «صلح» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه آفرینش به نشانی تهران پارس، انتهای خیابان جشنواره خیابان جعفر پناه در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۷۷۷۸۲۲۱
و پنجاه سالگی

نمایشگاه انفرادی «و پنجاه سالگی» که به نمایش آثار اونیش امین الهی اختصاص دارد، در گالری اچ به نشانی خیابان شریعتی، روبروی دولت، کوچه میرزا تاراج، پلاک ۱۰ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۸ شهریور ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
منبع:

1401/06/11
09:51:46
5.0 / 5
452
تگهای خبر: آثار , جشن , جشنواره , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
موزیک خوان