موزیک خوان Music Reader

مطالب موزیك خوان


مجسمه هایی که به دانشگاه رفتند

مجسمه هایی که به دانشگاه رفتند

لهستان فروش نقاشی مسروقه کاندینسکی در آلمان را محکوم کرد

لهستان فروش نقاشی مسروقه کاندینسکی در آلمان را محکوم کرد

خرید بهترین تجهیزات و یخچال آزمایشگاهی از وینکل پلاس

خرید بهترین تجهیزات و یخچال آزمایشگاهی از وینکل پلاس

مرمت قلمکاری های کاخ گلستان

مرمت قلمکاری های کاخ گلستان
در یك گزارش رسمی اعلام شد؛

دفتر موسیقی ارشاد در آبان ماه ۱۴۰۱ چند مجوز صادر کرد؟

دفتر موسیقی ارشاد در آبان ماه ۱۴۰۱ چند مجوز صادر کرد؟
بازخوانی مهر از نواهایی برای میهن –۱؛

وطن من و شکوهی که جهانی شد

وطن من و شکوهی که جهانی شد

نمایشگاهی از دختران بلوچ کوره های آجرپزی

نمایشگاهی از دختران بلوچ کوره های آجرپزی

کدام هنرمندان ایرانی به جام جهانی رفتند؟

کدام هنرمندان ایرانی به جام جهانی رفتند؟
در گفت وگو با شجاعی طباطبایی و آقایی

پیگیری ماجرای یک تغییر در حوزه هنری

پیگیری ماجرای یک تغییر در حوزه هنری
اهالی موسیقی در مسیر جام جهانی-۷؛

به عشق ایران برای دومین بازی تیم ملی در جام جهانی منتشر گردید

به عشق ایران برای دومین بازی تیم ملی در جام جهانی منتشر گردید
موزیک خوان موزیک خوان