موزیک خوان Music Reader
همگام با دولت تدبیر و امید؛

تدوین و انتشار كلان برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تدوین و انتشار كلان برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

رئیس مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدوین و انتشار گزارش تفصیلی اجرای كلان برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 98 آگاهی داد.همایون امیرزاده در گفت وگویی در مورد برنامه های ۹ گانه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: اولین برنامه « تقویت ظرفیت های مردمی فرهنگ و هنر » است که این بخش ناظر به مساله ضعف توان و مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در تولید و توزیع فرهنگی است، به همین دلیل در این بخش اهدافی چون کمک به ایجاد و توانمندسازی نظام های صنفی و تولیدی بخش فرهنگ و هنر، توسعه کمی _کیفی نهادها و موسسات دینی و فرهنگی غیردولتی با حفظ هویت مستقل و مردم نهاد آنها، گسترش و ترویج سنت وقف، نذورات و خیرات و... در تمامی حوزه های فرهنگ و هنر، تمرکزدایی از برنامه ریزی و اجرای کارهای فرهنگی و هنری، بهره مندی از جریان های فکری و تشکل های صنفی در سیاست گذاری و برنامه ریزی و کارهای فرهنگی هنری و رفع موانع سیاسی و حقوقی از فعلیت یابی خلاقیت های نخبگان فرهنگی _ هنری دنبال می شود.

وی افزود: برنامه دوم « بهبود کسب و کارهای فرهنگی » است، در این عرصه نیز اهم مسائل موردنظر به ترتیب ضعف توان مالی، فناوری نوین و زیرساختی تولید و مصرف فرهنگی و هنری و همین طور رفتارهای سلیقه ای و ناکارآمدی در نظام حقوقی - تقنینی و پشتیبانی از عرصه تولید و مصرف فرهنگی و هنری است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی اشاره کرد: در همین راستا زمینه سازی و پشتیبانی از ایجاد و تقویت بنگاه های مالی و پولی موردنیاز بخش فرهنگ، استقرار حرفه ای نظام مالکیت فکری - معنوی، افزایش سهم فرهنگ از تسهیلات مالی - اعتباری و معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ها، انرژی و...، ارزیابی و نظارت بر اثربخشی حمایت های دولتی از بخش فرهنگ و هنر، بهره مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه ای، حقوقی و تسهیل فرآیندی و ساختاری تولید و عرضه خلاقیت ها و آفرینش های فرهنگی و هنری پیگیری می شود.

امیرزاده با اعلان اینکه « عمومی سازی دسترسی فرهنگی » بعنوان سومین کلان برنامه این وزارتخانه است، اظهار داشت: در ابن بخش موضوع پایین بودن سرانه مصرف محصولات فرهنگی ایرانی در سبد خانوار است، بدین سبب دو رویکرد یعنی افزایش دسترسی همگانی به فضاها، خدمات و محصولات فرهنگی با نگرش عدالت فرهنگی به خصوص در مناطق روستایی و محروم و همین طور تقویت و پشتیبانی از اصلاح نظام توزیع و فروش محصولات فرهنگی - هنری در کشور در این کلان برنامه دنبال می شود.وی اضافه کرد: « گسترش مناسبات فرهنگی ایران و جهان » به عنوان چهارمین کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در این عرصه سهم ناچیز ایران از بازار محصولات، خدمات و آثار فرهنگی منطقه و جهان، حضور کمرنگ ایران در مجامع و رویدادهای فرهنگی و دینی منطقه ای و جهان و همین طور جریان های ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه و جهان را موردنظر قرار داده ایم.

امیرزاده افزود: برنامه ها و رویکردها در این عرصه به ترتیب فعال سازی و بهره گیری از ظرفیت اصحاب فرهنگ و هنر و تشکل های غیردولتی در تعاملات فرهنگی ایران با جهان، مانع زدایی و پشتیبانی از حضور و فعالیت بخش خصوصی در بازارهای جهانی محصولات و آثار فرهنگی هنری، ارتقای تعاملات جغرافیای ایران فرهنگی و زبان فارسی و گسترش مراکز و برنامه های ایران شناسی در خارج از کشور، توسعه کمی و کیفی گردشگری مذهبی( حج، زیارت و... )، بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و حوزه های علمیه برای حضور فعال و موثر در سازمان ها و مجامع فرهنگی جهان، ارتقا سطح مشارکت ایرانیان خارج از کشور در تعاملات فرهنگی با جهان، تقویت گفت وگوهای فرهنگی - دینی ایران با جهان خصوصاً جهان اسلام و منطقه و شناسایی و معرفی مفاخر و مشاهیر فرهنگ و تمدن ایران در سطح جهانی می باشد.

مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در پنجمین کلان برنامه « شفاف سازی فرهنگی » را پیگیری می نماییم، در این بخش اهتمام داریم ناظر بر مساله عدم شفافیت کافی در نظام پشتیبانی از تولید و مصرف فرهنگی و هنری، ابهام و عدم شفافیت در حقوق حرفه ای و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و رفتارهای سلیقه ای و ناکارآمدی در نظام حقوقی - تقنینی و حمایت ها از عرصه تولید و مصرف فرهنگی و هنری باشیم.

وی اشاره کرد: برای پیشبرد در این برنامه رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ تدابیر حقوقی - تقنینی برای شفاف سازی و کاهش رفتارهای سلیقه ای و اقدامات فراقانونی در نظارت بر فعالیت ‎های فرهنگی، هنری و رسانه ای، استقرار نظام دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار گزارش های عملکردی و اطلاعات سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.امیرزاده « ارتقای محتوایی تولیدات فرهنگی » را ششمین کلان برنامه این وزارتخانه عنوان نمود و اظهار داشت: در این بخش دو محور گسترش شکاف های اجتماعی و فقدان گفت وگوهای سازنده و فراگیر و ضعف الگوسازی، تولید و عرضه محصولات فرهنگی هنری مطابق با سبک زندگی ایرانی اسلامی مدنظر است. در همین راستا رویکردهای بازبینی در رویه ها و فاکتورهای نظارتی تولید و نشر محصولات فرهنگی، هنری و رسانه ای، تبدیل خاصیت های محتوایی آثار و محصولات فرهنگی مانند موضوع، درونمایه، مضامین و... به اولویت های مصرح در اسناد فرهنگی بالادستی کشور موردنظر است.

عضو شورای اجتماعی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: در این بخش همین طور پشتیبانی از توسعه و ترویج آثار و محصولات فرهنگی _ هنری بومی اقوام ایرانی و نیز ترویج آیین های ملی، منطقه ای و محلی در جهت تقویت انسجام و وحدت ملی، پشتیبانی از تولید آثار فرهنگی و هنری بر محور معارف قرآن و اهل بیت(ع) و میراث معنوی ایرانی ناظر به الگوسازی سبک زندگی ایرانی _ اسلامی و اصلاح رویه و فاکتورهای پشتیبانی از آثار و کارهای فرهنگی در چهارچوب موضوعات و نیازهای روز جامعه برآمده از پژوهش های دقیق علمی مورد توجه خواهد بود.

وی اظهار داشت: هفتمین کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « انسجام و هماهنگی فرهنگی دستگاه های کشور » است، در این بخش اهتمام در تحقق رویکردهایی چون ساماندهی و توسعه همکاریهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سایر وزارتخانه ها و دستگاه های فرهنگی کشور، تعریف و اجرای همکاریهای فرهنگی با دستگاه های اقتصادی و خدماتی کشور، احیا و فعال سازی تفاهم نامه های پیشین این وزارتخانه با دستگاه های کشور و بهبود و تسهیل مبادله و داد و ستد منابع سازمانی با سایر دستگاه ها داریم.

امیرزاده با اشاره به « دولت الکترونیک و هوشمندسازی مدیریت فرهنگی » به عنوان هشتمین کلان برنامه این وزارتخانه اظهار نمود: مهم ترین مسائل در این بخش سرعت و تنوع تحولات فناورانه و عدم تطابق تولید و مصرف فرهنگی در ایران با آن و ضعف الگوسازی، تولید و عرضه محصولات فرهنگی - هنری مطابق با سبک زندگی ایرانی - اسلامی در فضای مجازی است.رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی برنامه ها و رویکردهای این بخش را بدین سان یعنی تقویت زیرساخت های دانشی، سخت افزاری و نرم افزاری فناورانه و ایجاد نظام هوشمند اطلاعات در عرصه فرهنگ و هنر، تسهیل فرآیندی و ساختاری ارائه مجوزها و خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اهالی فرهنگ، هنر و رسانه، تقویت پژوهش و مطالعات در حوزه های گوناگون تولید و مصرف فرهنگی با تاکید بر نگرش آینده پژوهی و ایجاد نظام پشتیبان تصمیم هوشمند مبتنی بر ثبت، نگهداری و تحلیل داده ها و آمار و اطلاعات برشمرد.

وی « گسترش گفت وگوهای فرهنگی » را بعنوان آخرین کلان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمود و تصریح کرد: در این عرصه ناظر بر مساله فقدان گفت وگوهای همگانی، مستمر و سازنده میان کنشگران عرصه های اندیشه، فرهنگ و هنر، گسترش شکاف های اجتماعی، ضعف مشارکت اهالی فرهنگ و هنر، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و کارهای فرهنگی و هنری هستیم.

امیرزاده افزود: برنامه ها و رویکردهای این وزارتخانه برای تحقق این کلان برنامه زمینه سازی و پشتیبانی از گفت وگوهای فرهنگی و هنری میان اصحاب فرهنگ و هنر با بخش های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تمهید و بهبود فرهنگ گفت و گو در خانواده و محافل فرهنگی، هنری و رسانه ای، پشتیبانی از فعالیت ها و فعالان گسترش گفت وگوهای فرهنگی و اجتماعی و حضور نمایندگان جریان های فکری مختلف در شوراهای فکری و تصمیم سازی حوزه فرهنگ و هنر می باشد.مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی « فعالیت ها و اقدامات حوزه دین و انقلاب اسلامی » را یکی دیگر از اقدامات برنامه ای این سازمان دانست و اظهار داشت: در این عرصه این وزارتخانه اقدامی چون الحاق یا ایجاد واحدهای سازمانی در رابطه با حوزه دین و انقلاب اسلامی و فعالیت مستقیم بوسیله این ساختارها همچون کارهای معاونت قرآن و عترت، ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، سازمان حج و زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه، اقدامات اعتبار بخشی و مجوزدهی به موسسات و فعالان حوزه دین و انقلاب اسلامی در همه بخش های وزارت متبوع را داشته است.

وی در آخر اظهار داشت: از دیگر کوشش های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این عرصه می توان به اقدامات حمایتی - تسهیلاتی در حوزه مسائل و موضوعات حوزه دین و انقلاب اسلامی در همه بخش های وزارت متبوع، اقدامات حمایتی - مشارکتی در تکریم و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در همه بخش های این وزارتخانه و اقدامات توانمندساز در حوزه دین و انقلاب اسلامی در همه بخش های وزارت متبوع اشاره نمود.


1399/06/20
11:33:49
5.0 / 5
1066
تگهای خبر: آثار , بیمه , خدمات , دانشگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۲
لینک دوستان موزیك خوان
موزیک خوان