موزیک خوان Music Reader
همگام با دولت دوازدهم؛

رونق اقتصاد فرهنگ با بهبود كسب و كارهای فرهنگی-هنری

رونق اقتصاد فرهنگ با بهبود كسب و كارهای فرهنگی-هنری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم توجه و اهتمام به كسب و كارهای فرهنگی و هنری و دیجیتال را برای رشد و رونق اقتصاد فرهنگ و هنر در سطوح ملی و بین المللی، در اولویت قرار داده و تابحال هم گامهای خوبی برای كسب و كارهای نوپا برداشته كه به نمونه هایی از آن می پردازیم.گسترش کسب و کار فرهنگی در جامعه به یک امر ضروری تبدیل گشته است، امروزه باید با بهره گیری از ظرفیت های داخلی کشور و برنامه ریزی در این حوزه از راه کسب کارهای فرهنگی و هنری ضمن کارآفرینی و اشتغال زایی، گامی در جهت رونق اقتصاد فرهنگ کشور برداشت، در این راستا رویکرد مدنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که از سال های گذشته شروع شده خروجی های قابل ملاحظه ای را بهمراه داشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و نظارت بر حوزه های قرآن و عترت، فعالیتهای فرهنگی و هنری مساجد، کتاب، چاپ و چاپخانه ها، کتابخانه های عمومی، فیلم و سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، مطبوعات، تبلیغات، وقف، امور خیریه، حج و زیارت، روابط فرهنگی بین المللی، رسانه های دیجیتال، بازی های کامپیوتری، توسعه مراکز و فضاهای فرهنگی و هنری و آموزش های رسمی و غیررسمی فرهنگی، هنری و رسانه ای را بر عهده دارد.

این وزارتخانه برای اجرای درست اهداف، وظایف و اختیارات خود ۶ معاونت (معاونت های قرآن و عترت (ع)، امور فرهنگی، امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، امور هنری، حقوقی و امور مجلس و توسعه مدیریت و منابع)، ۷ سازمان و موسسه (سازمان های اوقاف و امور خیریه، حج و زیارت، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی» امور سینمایی و سمعی و بصری و موسسه های پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات و آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر) و ۱۷ دفتر، ۱۰ اداره کل، ۳ مرکز، ۶ دبیرخانه و ۳۴ اداره کلی استانی در ۳۱ استان کشور دارد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۸ با احساس مسئولیت در زمینه بهبود فضا برای کسب و کارهای فرهنگی به تعریف و توسعه و اجرای برنامه ها، پروژه ها، فعالیتها و انتخاب رویکردهایی که منجر به افزایش توان صاحبان کسب و کارهای فرهنگی، رفع موانع تولید و مصرف فرهنگی و پشتیبانی از تولید و مصرف فرهنگی و هنری میشود، مصمم تر شد.

این وزارتخانه در راه بهبود بهبود فضای کسب و کارهای فرهنگی کلان برنامه ای تدوین کرد و پیش رو قرار داد، اهم مسائل موردنظر این کلان برنامه ضعف توان مالی، فناوری نوین و زیرساختی تولید و مصرف فرهنگی و هنری و رفتارهای سلیقه ای و ناکارآمدی در نظام حقوقی - تقنینی و حمایتها از عرصه تولید و مصرف فرهنگی و هنری بود.

در این مسیر برنامه ها و رویکردهای تحقق این کلان برنامه هم به صورت شفاف تبیین شد، همچون زمینه سازی و پشتیبانی از ایجاد و تقویت بنگاه های مالی و پولی مورد نیاز بخش فرهنگ، استقرار حرفه ای نظام مالکیت فکری - معنوی، افزایش سهم فرهنگ از تسهیلات مالی- اعتباری و معافیت های مالیاتی، گمرکی، بیمه ها، انرژی و...، ارزیابی و نظارت بر اثربخشی حمایت های دولتی از بخش فرهنگ و هنر، بهره مندی مناسب اصحاب فرهنگ و هنر از خدمات مالی، بیمه ای، حقوقی، ِ تسهیل فرآیندی و ساختاری تولید و عرضه خلاقیت ها و آفرینش های فرهنگی - هنری.

گسترش و تقویت منابع مالی حوزه فرهنگ و هنروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت های زیرمجموعه در این راه اقداماتی همچون افزایش اعتبار مشاغل خانگی در سطح استانی، تشویق به اشتغالزایی به صورت پشتیبان حقیقی و حقوقی در سطح استان و مکاتبات و پیگیری امورات مؤسسات و آموزشگاه های آزاد، پرداخت دیون معوقه سینماگران به بانک های عامل، تخصیص اعتبار در چارچوب تسهیلات ارزان قیمت جهت راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری را در پرونده کاری خود طی ۹۸ ثبت نمود.

به عنوان نمونه در جریان تخصیص اعتبار در چارچوب تسهیلات ارزان قیمت جهت راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری ۱۱۰ پروژه کسب و کار فرهنگی و هنری مبلغ ۱۳۸ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت نمودند که این امر به بهبود نشر کتاب در کشور کمک شایانی کرد.

این وزارتخانه در راه حمایت مالی مستقیم هم با پشتیبانی از ناشران با خرید و پیش خرید کتاب های پرارزش انتشار یافته، پرداخت یارانه های فصلی کتابفروشان و جام باشگاه های کتاب و کتابخوانی (پرداخت ۴۰ میلیارد ریال به صورت یارانه در چارچوب تخفیف از جانب کتابفروشان سبب افزایش قدرت خرید مردم و بهبود کسب و کار کتابفروشی های سراسر کشور)، تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کشور برای ایجاد کسب و کارهای فرهنگی هنری رسانه ای و فرصت های شغلی با تایید و ارسال طرح های متقاضیان به بانک همچون به ۱۵۱ طرح – فرصت های شغلی تعهد شده از جانب متقاضیان یکهزار و ۵۶۴ فرصت شغلی تسهیلات ارئه کرد تسهیلات مورد تقاضای طرح های تایید شده یکهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال و تسهیلات اعطا شده ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

استمرار و توسعه معافیت های مالیاتی، بیمه ای و...

معافیت مالیاتی فعالیت های فرهنگی و هنری مطابق بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم (فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی(دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به باعث مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند، از پرداخت مالیات معاف است) که سبب کاهش هزینه تولید آثارملی فرهنگی و هنری شد، همچون اقدامات و رویکردهای این وزارتخانه پارسال بود.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رویکرد به تشکیل بانک جامع اطلاعاتی کتابفروشان سراسر کشور با هدف تسهیل احراز واحد صنفیِ معاف از مالیات به سازمان امور مالیاتی، جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی پرداخت.پیگیری معافیت های مالیاتی، بیمه ای و... کانون های فرهنگی و هنری مساجد به تعداد ۲۵ هزار و ۵۴۲ باب کانون، تصویب پیشنویس بیمه بیکاری برای پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در کمیسیون فرهنگی دولت و طرح در هیات دولت که سبب کمک به امنیت شغلی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری می شود، از دیگر اقدامات وزارت فرهنگ در این گام بوده است.

به دنبال عرضه لایحه «منتفی شدن معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر» در بودجه سال آینده و نگرانی جدی اهالی فرهنگ و هنر بعد از انتشار اخباری در خصوص صحت این موضوع، با پیگیری سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و موافقت محمد باقر نوبخت در کنار گذاشتن پیش نویس حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر از لایحه بودجه سال ۹۹، فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای در سال آینده همچنان از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

در این میان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه هم در واکنش به خبر « ادامه معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در نامه های جداگانه از پیگیری ها و زحمات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر و قدردانی کردند.

از آن جمله اتحادیه ها، شرکت های تعاونی، تشکل های فعال حوزه نشر و قرآن و عترت کشور طی نامه هایی جداگانه از توجه دولت برای استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قدردانی کردند.

در متن نامه تشکل های نشر و کتابفروشان خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: همانگونه که مستحضر هستید شرایط اقتصادی کشور فشار بسیاری را بر جامعه ایران وارد کرده که در این میان حوزه فرهنگ هم از این شرایط مستثنی نبوده است. حوزه فرهنگ مکتوب به علل مختلف همواره از اقتصاد ضعیفی برخوردار بوده و بنابراین نیازمند توجه و حمایت بوده و هست. بر این اساس از سال ها پیش معافیت مالیاتی فعالان این حوزه بعنوان نوعی حمایت در این راه تعریف شده است و خبر استمرار این حمایت باعث شادمانی و امیدواری فعالان حوزه نشر و کتاب شد. در این راستا از تلاشهای جنابعالی و توجه دولت برای استمرار معافیت مالیاتی فعالان حوزه فرهنگ قدردانی می شود. بدون شک این حمایت در فعالیت و زندگانی بیشتر از ۴هزار ناشر فعال در کشور و صدها کتابفروش در شهرهای گوناگون و هم هزاران نفر از کارکنان و فعالان حوزه نشر تأثیر مثبت خواهد داشت.

بر اساس یکی از بندهای پیش نویس لایحه بودجه ۹۹، «تمامی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی می باشند.» که این بند با دستور «محمدباقر نوبخت» حذف شد؛ بنابر این، این فعالیت ها کماکان از معافیت صد درصدی برخوردار خواهند بود.

این تصمیم به منظور پشتیبانی از هنرمندان، کمک به بهبود صنایع فرهنگی و تقویت مشاغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده است که تأثیر مضاعف و مهمی بر سرانه مصرف کالاها و محصولات فرهنگی هم خواهد داشت.

«سیدعباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال قوت گرفتن حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ، رسانه و هنر، در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواهان بازبینی در این تصمیم شد.

در بخشی از نامه سید عباس صالحی آمده است: در شرایطی که خبر موافقت دولت محترم در تصویب تاسیس انجمن های صنفی سراسری فرهنگ، هنر و رسانه می رفت تا موجی از شادی و دلخوشی در میان این بخش از جامعه ایجاد کند متاسفانه انتشار اخباری در مورد حذف معافیت مالیاتی مربوطه باعث نگرانی شد.

در بخش دیگری از این نامه بیان شده است: برپایه بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم کلیه فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاف از مالیات (مشمول مالیات با نرخ صفر درصد) هستند. به نیکی واقفید فعالیتهای فرهنگی و هنری اصولا درآمدزایی چندانی نداشته و انتفاعی محسوب نمی گردد و برهمین اساس در ادوار مختلف به مجوزهای صادر شده به چشم اقتصادی نگاه نشده و همواره تلاش در پشتیبانی از آنها بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در انتها خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه خطر تهاجم فرهنگی و توطئه های نفوذ و استحاله فرهنگی دشمنان انقلاب به صورت مداوم گوشزد می شود، ضرورت حمایت همه جانبه از فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای ضروری بوده و باتوجه به تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی ناشی از این اقدام بر نخبگان کشور، دستور فرمایید معافیت های مالیاتی مبحث بند (ل) یاد شده همچون گذشته برقرار بوده و از هرگونه اقدام در جهت حذف آن جلوگیری به عمل آید.»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بعد از انتشار اخباری در خصوص حذف معافیت های مالیاتی مبحث بند(ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتی های مستقیم کشور در بودجه سال ۹۹ صریحا مخالفت خویش را در این حوزه اعلام نموده است.

همچنین در نامه های جداگانه ای، اتحادیه تشکل­ های قرآن و عترت کشور هم از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استمرار معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر قدردانی کردند.

درمتن نامه آنها خطاب به سید عباس صالحی آمده است: با پیگیری و اهتمام دلسوزانه جنابعالی درمورد استمرار معافیت فعالیت­های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت که منتج به پایدار شدن آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ گردید بارقه امید را در دل خدمتگزاران به ساحت مقدس قرآن کریم و عترت طاهره علیهم­السلام زنده کرد.

در شرایط کنونی که دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام توان خویش را برای پیاده سازی شبیخون فرهنگی به کار گرفته ­اند، حمایت جنابعالی و تمامی دستگاه­های اجرایی کشور از مؤسسات و مراکز فرهنگی و دینی مردمی که بدون چشم داشت در خط مقدم این جنگ نابرابر در حال تلاش و ایثار هستند بیشتر از پیش مورد انتظار است.

بدین­وسیله جامعه قرآنی شامل مدیران مؤسسات، فعالان و خادمان، مدرسان و هنرمندان قرآنی مراتب قدردانی و سپاس خویش را از این اقدام شایسته اعلام می دارند.

تسهیل شکل گیری کسب و کارهاکمک به استقلال مالی و خودکفایی زنان سرپرست خانوار به برگزاری ۵۱ نمایشگاه و فروش آثار هنری تولید شده توسط این قشر مبادرت کرد، اراِئه خدمات الکترونیکی به منظور بهبود فضای کسب و کار سینمایی، مقررات زدایی و کاهش و بهینه سازی گردش کارهای صدور مجوز با ایجاد سامانه صدور مجوز، صدور مجوز الکترونیکی چاپ ۸۴ هزار و یکصد عنوان کتاب هم همچون شاخص ترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه و چشم انداز تعریف شده بوده است.

صیانت از حقوق فعالان و مالکیت معنوی و مادی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت حفظ حقوق پژوهشگران و مؤلفان آثار قرآنی به ثبت آثار و صدور مجوز منشورات قرآنی کمک کرد که در این راه ۲۵ صدور مجوز ترجمه و ۵۰ مورد ثبت اثر صورت گرفت.

رسیدگی به شکایات فعالان سینما در جهت ایفای حقوق سینماگران که به بررسی و تشکیل ۲۱۰ پرونده در خانه سینما منتهی شد، ثبت مالکیت آثار سینمایی از راه سامانه های سازمان سینمایی و صدور ۸۵ پروانه مالکیت، مبارزه با عرضه غیر مجاز محصولات سینمایی ایران و کشف و توقیف ۳۰ هزار و ۸۳۶ نسخه غیرمجاز و حمایت حقوقی از یکهزار و ۲۵۵ باب کانون و مبارزه با قاچاق و تکثیر غیرقانونی کتاب با مشارکت اتحادیه ناشران و کتابفروشان، دفتر پژوهش های قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دادگاه فرهنگ و رسانه از می توان شاخص ترین های این بخش عنوان نمود.

رسمیت بخشی و اعتبار افزایی مشاغل و کسب و کارهای فرهنگی

اجرای پروژه مطالعاتی «طبقه بندی مشاغل و فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی با رویکرد ارتقاء نقش و جایگاه کسب و کارهای قرآنی» جهت ارتقاء نقش و جایگاه کسب و کارهای قرآنی، ثبت و دریافت کد شناسه ملی (خانه سینما) و آخر فاز اول و دوم طرح تحقیقاتی تدوین لیست مشاغل صنایع فرهنگی هنری و رسانه ای (مشاغل دیداری - شنیداری، نشر و رسانه های چاپی) که به شناسایی ۵۲۹ عنوان شغلی در رسته فعالیت های موسیقی، فیلم، انیمیشن، خبرگزاریها، پخشهای خبری، رادیو و تلویزیون و شناسایی۲۸۲ عنوان شغلی در رسته فعالیت های: انشتار کتاب، مطبوعات و نشریات و سایر چاپها و طراحی سامانه خوداظهاری مشاغل فرهنگی، هنری و رسانه ای با عنوان فرهنگ پیشه به آدرس farhangpishe انجامید را هم می توان اثرگذارترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بند عنوان نمود.

منبع:

1399/06/25
23:49:36
5.0 / 5
1008
تگهای خبر: آثار , آموزش , انجمن , بازی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
موزیک خوان