موزیک خوان Music Reader
سیدعباس صالحی مطرح كرد

نقش منفی دستگاه های موازی فرهنگی

نقش منفی دستگاه های موازی فرهنگی

به گزارش موزیک خوان سیدعباس صالحی می گوید: دستگاه های موازی فرهنگی در داخل و خارج از دولت منجر به کاهش اقتدار و اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می شوند.


به گزارش موزیک خوان به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در امتداد اجرای طرح تجربه نگاری با هدف ثبت و انتقال تجربیات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران و معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین و سومین بخش از گفت وگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان «روزگار فرهنگ، هنر و رسانه» منتشر گردید.
در بخش دوم این گفت و گو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به چگونگی رویکرد مواجهه با نظام مسائل سنتی و فعلی وزارتخانه (مانند شاخ های سنجش فرهنگ، ضعف سیستم اداری و ساختاری، وجود دستگاه های موازی و...) پرداخته است.
مواجهه حوزه فرهنگ و هنر با دامنه وسیعی از طرز تلقی های عقیده ای و سلیقه ای
صالحی در این بخش تاکید می کند: یکی از اشکالات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که نظام ارزش گذاری متفاهم عمومی ندارد و حوزه فرهنگ و هنر با دامنه های وسیعی از طرز تلقی های عقیده ای و سلیقه ای مواجه می باشد و همین طور فاکتورهای کمی حوزه فرهنگ کامل نیست و در میزان اثربخشی اش تغییرهای قابل توجهی دارد.
همین طور در بخش دیگری از این گفت و گو تاکید شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فاکتورهای کمی از لحاظ تولید شاخص ها و از لحاظ اینکه چه مقدار به اثربخشی منتهی می شود و یا نمی گردد، دارای خلاء است.
در بخش دیگری از این گفت و گو، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح می کند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از قدیم دارای چالش های قدیمی بوده و هست و ساختار اداری آن در دو دهه کاهش یافته و حجم وسیعی از نیروهای قراردادی به آن افزوده شده است.
همین طور در ادامه به بودجه و منابع مالی این وزارتخانه اشاره شده و تصریح شده که با حجم وسیعی از تقاضای انبوه در زمینه فرهنگ و هنر مواجه می باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم این گفت و گو به دستگاه های موازی فرهنگی در داخل و خارج از دولت که منجر به کاهش اقتدار و اقدام این وزارتخانه می شود هم اشاره نموده است.
به دنبال مرجعیت سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم
صالحی در این زمینه تاکید می کند: ما به دنبال مرجعیت سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم. اینکه جریان رصد فرهنگی در کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شود و وارد میدان مسئله یابی شدیم که در کلان این مسئله یابی جایگاه مسائل قدیمی و مزمن هم مشخص شد.
در بخش دیگری از دومین گفت وگوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مبنای او برای چگونگی مسئله مند کردن قلمرو مدیریتی و قلمرو سیاستگذاری بعنوان یک مولفه مهم و کلیدی در زمینه سیاستگذاری فرهنگی پرداخته شده است.
او دراین زمینه تاکید کرده است: بجای اینکه مسئله ها را از هیاهو و جنجال های اطراف بگیریم، میدان مسئله یابی خودرا گسترده تر نماییم. با تفحص های صورت گرفته دراین زمینه به ۱۴ مسئله اصلی رسیدیم که بعنوان مسئله های مبنایی در زمینه فرهنگ، هنر و رسانه شد.
توجه به تطابق ساحت فرهنگ با تحولات محیطی
ادامه صحبت های صالحی به این شرح است: نخستین مسئله تولید محتوا است که با دو مسئله اصلی مواجه بودیم. نخستین مسئله اینکه چه مقدار الگوسازی ها و محصولات ما با هویت ایرانی اسلامی سازگاری دارد و دومین مسئله در عرصه تولید محتوا غلبه کمیت بر کیفیت و ضعف کیفی خیلی از تولیدات است.
دومین مسئله در زمینه اقتصاد فرهنگ است که با دو مسئله در این عرصه مواجه بودیم. نخستین موضوع ضعف منابع مالی تولید آثار فرهنگی و هنری است و دومین موضوع ضعف تقاضا در این قسمت است. تقاضای فرهنگی در کشور ما به شدت پایین است.
سومین مسئله حقوق اصحاب فرهنگ و هنر است که پنج محور دراین زمینه را بعنوان محورهای مهم ضعف و مسئله احساس کردیم. نخستین محور ابهام و عدم شفافیت در حقوق حرفه ای اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بود. دومین محور موانع قانونی و اجرائی و سلیقه ای در تولید آثار محصولات فرهنگی و هنری است که سبب کندی و یا عدم تولید آثار می شود. سومین محور عدم شفافیت در نظام حمایتی از اصحاب فرهنگ، هنر در تولید و مصرف فرهنگی است. چهارمین محور ضعف مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی عرصه فرهنگ و هنر بود. پنجمین محور فقدان گفت و گو و تعامل میان اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در داخل و بیرون بود.
حوزه فرهنگ نمی تواند نسبت به فضای مجازی در حاشیه قرار بگیرد
چهارمین مسئله تطابق ساحت فرهنگ با تحولات محیطی بود که در این عرصه هم با دو مسئله روبه رو بودیم. نخستین مسئله گسترش شکاف های نسلی، قومیتی، جنسیتی و... است که بر حوزه فرهنگ موثر است و دومین مسئله تحولات فناورانه در فضای مجازی است که حوزه فرهنگ نمی تواند نسبت به آن در حاشیه قرار بگیرد.
پنجمین مسئله و محور، عرصه بین الملل است. ایران همیشه کشوری کنشگر در صحنه جهانی بوده است. در زمینه فرهنگ و هنر در عرصه بین الملل هم با مطالبی مانند بحث ایران هراسی و شیعه هراسی، حضور کمرنگ در مجامع و رویدادهای بین المللی و همین طور حضور کمرنگ در بازارهای فرهنگی و هنری در عرصه بین المللی روبه رو بودیم.
در بخش سوم این گفت و گو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به الگوی تدوین و اجرائی سازی کلان برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره نموده است.
توجه به نقاط ضعف و قوت در کلان برنامه ها
صالحی درباره اینکه آیا به برنامه هایی که در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مردم قول داده، پایبند بوده است یا خیر، می گوید: برای طی مسیر مسائل این حوزه را رصد کرده و گام نخست تهیه برنامه بود. گام دوم تعیین چشم انداز بود و این چشم انداز در سه بخش صیانت و تعالی هویت و سبک زندگی اسلامی ایرانی، حمایت و تقویت آفرینش های فرهنگی هنری و ارائه نقش الهام بخش فرهنگی ایران در جهان و منطقه بود.
او می افزاید: به نقطه های ضعف و قوت هم در زمینه های مختلف اشاره شد که در هر کدام از حوزه ها به ۱۵ یاد شده شد. بعنوان مثال یکی از نقطه های ضعف، ضعف آموزش و پژوهش مورد نیاز برای حضور بین المللی بود. پس از روشن شدن نظام اهداف عرصه های فعالیت را مشخص و هفت عرصه را احصا کردیم که شامل هنر و ادبیات، صنایع خلاق فرهنگی، سنت ها، آیین ها و نهادهای دینی و ملی، مناسبات اقوام و خرده فرهنگ ها، مناسبات بین فرهنگی ایران و جهان و مناسبات بین ادیان و مذاهب ایران و جهان می شود.
تعهد به برنامه های ارائه شده
وزیر ارشاد ادامه می دهد: بر این اساس نقشه راه عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از مسئولیت ساز و کارهای عملیاتی آن در وزارتخانه دنبال شد و بر این اساس به برنامه ارائه شده تعهد داشتیم و برمبنای نظام معاهده آنرا پیش بردیم.
در بخش دیگری از سومین گفت وگوی منتشرشده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امتداد طرح تجربه نگاری این وزارتخانه، صالحی به برخی چالش های پیش رو در اجرای برنامه های خود اشاره نموده است.
وی در این بخش تاکید کرده است: برای اجرای ۴۰ برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در ابتدا آنرا به ۹ کلان برنامه در قالب تجمیع سازی تبدیل کردیم که هم بحث های مدیریتی را روان تر و هم مفاهم را روشن تر می کرد. همین طور مسئول کلان برنامه برگزیده شد. دومین اقدام در این راه ساختار راهبردی کلان برنامه ها بود که شورای راهبردی برای آن تشکیل شد. در این شورا روند پیشرفت هر کلان برنامه و موانع پیش رو بررسی می شد.
صالحی به سومین اقدام در راه کلان برنامه هم اشاره و تاکید می کند: در این راه تلاش شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در نظام بودجه ریزی دخالت بدهیم. از سال ۹۷ پاره ای از اتفاقات در نظام بودجه ریزی وزارتخانه به وجود آمد که بر این اساس تمامی برنامه های معاونت ها و سازمان ها نظام ارتباطی خود با کلان برنامه ها را تعریف کند.
چهارمین اقدام هم نظام گزارش گیری و نظارت است که از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سومین گفت وگوی طرح تجربه نگاری به آن اشاره شده است.
دومین و سومین گفت وگوی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاداسلامی در امتداد اجرای طرح تجربه نگاری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوسیله این ویدیوها قابل مشاهده می باشد.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی نماید.
فایل آنرا از اینجا دانلود کنید: video/mp4

1400/05/20
10:00:01
5.0 / 5
660
تگهای خبر: آثار , آموزش , دانلود , سنتی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۵
موزیک خوان