موزیک خوان Music Reader

آرشیو مطالب : فرهنگ و تمدن

در مراسم معارفه معاون امور هنری مطرح شد؛

گفتمان هنر با مفهوم اسلامی تقویت می شود

گفتمان هنر با مفهوم اسلامی تقویت می شود

نگاه معاون هنری جدید به هنر

نگاه معاون هنری جدید به هنر

برگزاری سمینار مجازی موسیقی ایرانی به روایت هنرمند ژاپنی از جانب رایزنی فرهنگی ایران در توكیو

برگزاری سمینار مجازی موسیقی ایرانی به روایت هنرمند ژاپنی از جانب رایزنی فرهنگی ایران در توكیو

تفاهم نامه ای برای همكاری موسسه فرهنگی اكو و فرهنگسرای نیاوران

تفاهم نامه ای برای همكاری موسسه فرهنگی اكو و فرهنگسرای نیاوران
موزیک خوان موزیک خوان