موزیک خوان Music Reader

در گالری های تهران چه خبر است؟

در گالری های تهران چه خبر است؟

در صورتیکه یکی از دوستداران هنرهای تجسمی هستید و قصد بازدید از نمایشگاه های هنری در آخر هفته را دارید، گزارش حاضر شرح ایسناست از برنامه فعالیت گالری ها و نگارخانه های شهر تهران در آخر هفته.


ماده ی مرده

نمایشگاه انفرادی «ماده ی مرده» که به نمایش آثار نقاشی پریناز گودرزیان اختصاص دارد، در پروژه های ۰۰۹۸۲۱ به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۱۳۸۳

یاد داشت

«یاد داشت» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار عاطفه محرری اختصاص دارد و در پروژه های ۰۰۹۸۲۱ طبقه دوم به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند، کوچه ۱۸، پلاک ۲۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۳۱۳۸۳
دیگران

نمایشگاه انفرادی «دیگران» که به نمایش آثار فاطیما فرجی اختصاص دارد، در گالری اینجا به آدرس تهران، خیاﺑﺎن کریمخان زند، خیابان میرزای شیرازی، شماره ۹۵ در حال برگزاری است و تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد. این نمایشگاه همین طور همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۱۵۱۴۴
وهم رنگ

«وهم رنگ» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار شیدا قلی پور اختصاص دارد و در گالری نگاه به آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۳۱۴۱

میکل آنژ

نمایشگاه گروهی «میکل آنژ» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه انتظامی به آدرس تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، روبه روی فروشگاه اتکا و شهرکتاب پلاک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۲۸۲۸۵

شنل رنگی

«شنل رنگی» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار ریحانه کریم نژاد اختصاص دارد و در نگارخانه انتظامی به آدرس تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از مطهری، روبه روی فروشگاه اتکا و شهرکتاب پلاک ۶۰۸ طبقه دوم، واحد ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۲۸۲۸۵

اردیبهشت

«اردیبهشت» نام نمایشگاه گروهی است که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد و در نگارخانه هوم به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره ۲، طبقه اول در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۰۰۵۱۹۵

تا حقیقت ما را نکشد

نمایشگاه انفرادی نقاشی «تا حقیقت ما را نکشد» که به نمایش آثار غزاله شالچی اختصاص دارد، در گالری عصر به آدرس تهران، میرزای شیرازی شمالی، خیابان دلاویز، پلاک ۱۸ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۷۱۱۵۵۳

از شاهنامه

نمایشگاه انفرادی «از شاهنامه» که به نمایش آثار نسیم داوری اختصاص دارد، در پروژه های آران به آدرس تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، پلاک ۵ در حال برگزاری است. در بیانیه این نمایشگاه چنین نوشته شده است: «در این مجموعه اهتمام بر تصور شمایل قهرمانان شاهنامه داشتم. و برای آن از داستان هرکدام بهره گرفتم چونکه داستانها صورتها را شکل می دهند. و بعد صورتها بیان کننده داستان از سر گدشته می شوند. و حتی شاید بیان کننده طالعی که در انتظار مردمان بوده. و اینطور است که روایت این شخصیت ها شکل گرفته.
تهمورث آن که دیوان را به بند کشید و آنگاه امانشان داد تا زبان و خواندن و نگارش به وی آموختند.
ضحاک ( بیوراسب) که ابلیس بوسه بر شانه اش زد و شانه ها رستنگاه ماران گشت و مغز جوانان خوراکشان. نیز ضحاک شهرناز و ارنواز را از جمشید به غنیمت گرفت و جمشید را کشت.
گردآفرید زنی که لباس رزم مردان به تن کرد و با سهراب جنگید.
دیو سفید که سیاه بود و موی سفید داشت و در مازندران با رستم جنگید.
فریدون که از شیر برمایه خوراک داشت تا به جوانی رسید پس با گرز گاوسر به نبرد ضحاک رفت و به بندش کشید و امانش داد تا هنوز.
زال که زال بود پس سیمرغ پرورشش داد و رستم پسرش بود.
رستم که سترگ بود و زور و غرور و رخش داشت. رخش سرخ و سفید بود و اژدها کشی می دانست.
سهراب فرزند رستم که نصیبش از پدر غرور بود و بازوبند بود و به جست وجوی پدر رفت و به دست او کشته شد.
سیاوش که آتش بر او سرد شد تا سوگندش باشد به بهتان سودابه.
اسفندیار که رویین تن بود و از هفت خان گذشت و با رستم جنگید به سودای پادشاهی که نشد.
نسیم داوری»

نمایشگاه «از شاهنامه» تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ادامه دارد و همه روزه به جز روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۷۰۷۹۷۵

سایه ها

«سایه ها» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار نیلوفر رهنما اختصاص دارد و در گالری اثر به آدرس تهران، خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، پلاک ۱۶ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۴۷

بر آستین وصال

نمایشگاه انفرادی خوشنویسی «بر آستین وصال» که به نمایش آثار محمد انشایی اختصاص دارد، در گالری موسسه فرهنگی و هنری صبا به آدرس تهران، خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۴۹۴۵۰۸

باغ محصور

«باغ محصور» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار نویسا صیادیان اختصاص دارد و در گالری شریف به آدرس تهران، میدان قدس، خیابان شریعتی، کوچه ماهروزاده، پلاک ۱۱ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۲۴۹۳۰

زنان با چشمان بسته

نمایشگاه انفرادی «زنان با چشمان بسته» که به نمایش آثار امیرحسین عالی اختصاص دارد، در گالری ژاله به آدرس تهران، خیابان سمیه، پس از خیابان مفتح، بن بست پروانه، پلاک ۴ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۴۹۱۱۰۸

انعکاس درون

نمایشگاه انفرادی «انعکاس درون» که به نمایش آثار آتنا فرقانی اختصاص دارد، در نگارخانه بهارک به آدرس تهران، ده ونک، خیابان شهید صابری، کوچه یکم، پلاک یک در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۰۴۷۰۶۳

گلوکاخاشی

«گلوکاخاشی» نام نمایشگاه انفرادی نقاشی است که به نمایش آثار آلما کهن اختصاص دارد و در نگارخانه نقش جهان به آدرس تهران، نیاوران، از میدان یاسر یه سمت تجریش، کوچه همایون فر، کوچه سعدی، کوچه حافظ، خیابان آیت الله محمودی، پلاک ۹ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۲۲۷۳۵۲۷۰

نهفتگی

«نهفتگی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار مهشید روشن تبار اختصاص دارد و در گالری باوان به آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، خیابان عبده، پلاک ۷ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ دوم خرداد ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۸۰۳۳۵۶

نقطه ی گریز

«نقطه ی گریز» نام نمایشگاه گروهی است که در کارخانه آرگو به آدرس تهران، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک ۶ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ هفتم مردادماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۲ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
در بیانیه این نمایشگاه گروهی چنین نوشته شده است: «آثار گردآوری شده در هر مجموعه بااینکه نماینده سلیقه و انتخاب مجموعه دار آنها هستند، در عین حال بازتابی اند از آنچه در عرصه هنری هر جامعه در جریان است. صرف نظر از تنوع نسلی هنرمندان و یا گوناگونی رسانه ای، آنچه چشم انداز و رویکرد هر مجموعه را ویژه می کند، مسیر فکری مجموعه دار است که انتظار می رود در بخش زیادی از انتخاب های وی قابل رصد باشد...
آنچه در نمایشگاه نقطه گریز شاهد آن هستیم منتخبی از آثار مجموعه شخصی حمیدرضا پژمان است که در ضمن ده سال فعالیت مجموعه داری او جمع آوری شده اند.»
شماره تلفن هماهنگی: ۶۶۳۴۰۶۹۸

کیمیاگر

نمایشگاه انفرادی «کیمیاگر» که به نمایش آثار ریحانه راعی اختصاص دارد، در گالری شیرین به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹

خط هایی برای نخواندن

نمایشگاه گروهی «خط هایی برای نخواندن» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در نگارخانه مورا به آدرس تهران، خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، پلاک ۴۶، واحد ۲ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۶۰۳۶۶۴۹

سرزمین همیشه

نمایشگاه انفرادی «سرزمین همیشه» که به نمایش آثار شیرین اتحادیه اختصاص دارد، در گالری ویستا به آدرس تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ دوم خرداد ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۵۱۳۹۳۳

خواب های سعدی

«خواب های سعدی» نام نمایشگاه انفرادی است که به نمایش آثار علی یحیایی اختصاص دارد و در گالری شیرین به آدرس تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه سیزدهم، پلاک ۵ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه به جز روزهای دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۴۳۹۶۹

تهران بی خواب

نمایشگاه گروهی «تهران بی خواب» که به نمایش آثار هنرمندان مختلفی اختصاص دارد، در گالری ثالث به آدرس تهران، کریم خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر، شماره ۱۴۸ در حال برگزاری است. این نمایشگاه که تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد، همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است.
شماره تلفن هماهنگی: ۸۸۳۲۵۳۷۶
1401/02/15
16:10:44
5.0 / 5
560
تگهای خبر: آثار , فرهنگ , فروشگاه , كتاب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱