موزیک خوان Music Reader

طرح پشتیبانی از پروژه های معماری ایرانی اسلامی

طرح پشتیبانی از پروژه های معماری ایرانی اسلامی

موزیک خوان: مرکز معماری حوزه هنری در نشستی از «طرح پشتیبانی از پروژه های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی» آگاهی داد. بگفته مدیر این مرکز هدف از این طرح پشتیبانی از پژوهش هایی است که در عین حال روش مند هستند و پروسه علمی و پژوهشی در آنها اتفاق می افتد و نسبت مستقیمی با مشکلات کشور در زمینه معماری و شهرسازی داشته باشند.


به گزارش موزیک خوان به نقل از ایسنا و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، نشست خبری اعلام فراخوان «طرح پشتیبانی از پروژه های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی» یکشنبه ۲۰ آذرماه با حضور مصطفی مومنی راد ـ مدیر مرکز معماری حوزه هنری ـ و سید امیر حسینی ـ دبیر فراخوان ـ در سالن صفارزاده حوزه هنری انجام شد.
در این جلسه مصطفی مومنی راد به فعالیت و رویکرد مرکز معماری حوزه هنری اشاره نمود و اظهار داشت: باتوجه به اهداف و رسالت های تعریف شده، مرکز معماری از شروع امسال با انجام بازبینی روی فعالیتهای خود، در حوزه ارتباط با فضای دانشگاهی کشور، روی طرحی متمرکز شد که امروز فراخوان آن اعلام می شود. در زمینه معماری ایرانی ـ اسلامی، پژوهش های زیادی طی چند سال اخیر در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها انجام شده و نگاه ما در این طرح این است که پژوهش هایی که در عین حال روش مند هستند و پروسه علمی و پژوهشی در آنها اتفاق می افتد، نسبت مستقیمی با مشکلات کشور در زمینه معماری و شهرسازی داشته باشند و این خط مشی اصلی ما است.
مدیر مرکز معماری حوزه هنری اشاره کرد: فعالیت مرکز معماری سابقا در مرز تحقق و عملیات اجرائی و دستاورهای عملی بوده است؛ بدین سبب با انتشار فراخوان پشتیبانی از پژوهش های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی و یک فراخوان دیگر که برای طرح های فناورانه و نوآورانه در زمینه معماری نوسازی است، در آینده اعلام می شود، بدنبال نسبت گرفتن معماری با مسائل مردم و کشور است.
او اضافه کرد: فضای آکادمیک علمی بواسطه دغدغه پیشرو بودن و حضور در عرصه های نو شاید از مسائل روز و مشکلات مدیریت و اجرائی فاصله می گیرد و معماری هم در این مقوله مستثنی نیست و مسائلی که دانشجویان با آن درگیر هستند، فاصله بسیاری با آن چه در واقعیت کشور مواجه هستیم دارد؛ پس به عنوان مشخصه اصلی، درحال ارتباط گیری با ارگان ها و سازمان ها هستیم تا نیازها و مسائل حل نشده در زمینه معماری با ما به اشتراک گذاشته شود و زمینه برای دریافت راه کار به پژوهشگران برسد. ما بواسطه ارتباط قبلی با فضای دانشگاهی، فکر می نماییم بتوانیم کمک شایانی در رفع مشکلات موجود در زمینه معماری داشته باشیم.
محمد ارفع ـ مدیر روابط عمومی مرکز معماری ـ نیز ضمن اشاره به اینکه این مجموعه اهتمام در تربیت معماران طراز اول انقلاب دارد تا معماری از روزمرگی و غالب شدن تکنولوژی بر هنر بیرون رود، سایت و سامانه جامع معماران جوان را که با هدف دسترسی آسان تر هنرجویان به اطلاعات جامع معماری، کلاس های آموزشی، جلسات نقد و بررسی و همایش های مرکز معماری طراحی شده، معرفی نمود.
همچنین حسینی ـ دبیر فراخوان «طرح پشتیبانی از پژوهش های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی» ـ در این جلسه اعلام نمود: مرکز معماری برای خود یک بخش میان بخشی در نظر گرفته و مقرر است زنجیره ای از تحقیقات تا کاربرد و رسیدن به عملیات میدانی را برعهده بگیرد. در این فراخوان موضوعات بیشتر جنبه کاربردی دارند تا نظری باشند و اگر وجه نظری آن بیشتر به چشم می آید به این علت است که خلأ نظری در آن حوزه وجود دارد.
او به موضوعات فراخوان نیز اشاره نمود و اظهار داشت: برخی موضوعات کلان هستند که همچون آن هویت، سبک زندگی، ایجاد شهرهای جدید و مسکن می باشد. از سویی، باتوجه به فعالیتهای دیگر مرکز معماری، اولویت های دیگری نیز در این فراخوان در نظر گرفته شده است که از میان آنها کتاب، مقالات و دستاوردهای پژوهشی درباره ی اسکان غیررسمی و بافت فرسوده و حاشیه نشینی از اولویت برخوردار خواهند بود.
دبیر فراخوان طرح پشتیبانی از پژوهش های علمی پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی افزود: اولویت دیگر که ممکنست بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یادمان های دفاع مقدس و آرامگاه ها است که در فرهنگ سازی و زنده نگاه داشتن فرهنگ مقاومت موثر هستند و با فعالیت امسال مرکز معماری همخوانی دارد. موضوعات مطرح شده از طرف پژوهشگران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همین طور مرکز معماری مرکز و تریبونی است که به طرح هایی که در دانشگاه ها تولید شده و خیلی به گوش مردم و دولتمردان و سیاستمداران نرسیده، ضریب می دهد و فرصت مطرح سازی و گفتمان سازی تحت عنوان دستاوردهای پژوهشی را برای آنها فراهم می آورد.
حسینی درباره ی حمایت ها در طرح پشتیبانی از پژوهش های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی بیان کرد: ما سه دسته حمایت خواهیم داشت. نخستین حمایت، حمایت مالی در طول تحقیق است که با نظارت ناظر علمی که از طرف مرکز معماری معرفی می شود به پژوهشگران تعلق خواهد گرفت. دومین حمایت، جایزه است که بدون توجه به جاری بودن طرح یا درحال تحقیق بودن به افراد اختصاص می یابد. آنچه طی دو یا سه سال اخیر در قالب مقاله و طرح انجام شده باشد نیز شامل این بخش خواهد شد. سومین حمایت، حمایت معنوی است که مرکز معماری با ایجاد زمینه شنیده شدن تحقیقات در قالب وبینار و نشست ها و عملیات رسانه ای برای پژوهشگران محقق می شود.
در بخش پرسش و پاسخ این جلسه، مومنی راد ـ مدیر مرکز معماری ـ درباره ی ضمانتی که برای اجرای طرح های پژوهشی وجود دارد، اظهار داشت: آن چه هدف گذاری کردیم، یک شبکه سازی میان ذی نفعان و فعالان حوزه معماری کشور است. سازمان های متولی شهر، گاه بدنبال راه حل جدی هستند یا با معضلی در یک محل خاص مواجه می شوند که درخواست ها برای پژوهش در آن موضوع باتوجه به ارتباطات مرکز معماری به دست ما می رسد و ما برنامه ریزی کردیم تا با این طرح ها تمرکز بیشتری روی راه کارها بگذاریم. آن چه در طرح پشتیبانی از پژوهش های علمی، پژوهشی معماری ایرانی ـ اسلامی محقق می شود تعامل قوی است که در صورت هم افزایی، در زمینه عمل نیز اجرائی می شود.
او با تکیه بر اینکه رسیدن به یک اتفاق از مرحله پژوهش تا عملیات، به علت تغییر مدیریت و نگاه سلیقه ای مدیران کار آسانی نیست، اظهار داشت: در ترم جاری در دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران روی موضوع مسکن متمرکز هستیم تا به راهکار نزدیک شویم.
مدیر مرکز معماری در سخنانش به این نکته اشاره نمود که این مرکز تمرکز خودرا روی الگوسازی قرار داده تا با ایجاد جریان در فضای علمی در واقعیت اتفاقات خوبی به ثمر بنشیند.
مؤمنی راد در پاسخ به این سؤال که آیا سبک باستانی در حیطه معماری ایرانی قرار می گیرد، اظهار داشت: در بحث تعریف دوگانه معماری ایرانی ـ اسلامی شاید در فضای تخصصی بحث های زیادی شکل گرفته است. ما داشته هایی در معماری سنتی مان داریم که باتوجه به خرد معماران و متناسب با فرهنگ به وجود آمده است. در زمینه معماری، اصالت معماری سنتی ماست، البته توجه دیگر در زمینه پارادایم و سبک معماری است که ممکنست در کالبد بروز کند و در دوره ای خاص به اوج رسیده باشد.
او با تکیه بر اینکه آن چه به آن اصالت داده می شود، اصولی است که در معماری وجود داشته و برداشت اولیه ذهنی مخاطب است، اعلام نمود: تمرکز ما این بود که معماری مردمی و پاسخگو را هدف گذاری نماییم و به آن چه که بدون تکلف در خدمت زمینه سازی زندگی باکیفیت قرار گرفته و برمبنای فرهنگ و بوم منطقه بوده، توجه گردد.
مدیر مرکز معماری درباره ی حمایت های معنوی به خبرنگاران اظهار داشت: حمایت معنوی به مفهوم زمینه سازی برای دیده شدن طرح ها و استفاده از دستاوردها است؛ برای مثال مشورت های علمی یا منتشر کردن پژوهش در نشریات یا برگزاری نشست هایی در برنامه های حوزه معماری صدا و سیما است. همین طور مبلغ ۳ تا ۱۵ میلیون تومانی در هزینه حین پژوهش در نظر گرفته شده و در دوره اول اجرای این طرح ۳۰۰ میلیون تومان برآورد مالی انجام شده است که در دوره های بعدی باردیگر تامین اعتبار خواهد شد.
در آخر حسینی ـ دبیر این فراخوان ـ به اهمیت طرح ها باتوجه به مشکلات روز جامعه اصرار کرد و در ادامه طرح کاربردی مالکیت اراضی موات که در دوره انقلاب اسلامی به علت افزایش حاشیه نشینی در شهرها اجرائی شد را مثال زد و به طرح مالیات زمین به عنوان یک راه کار برای کاهش مشکلات امروز اشاره نمود.
سپس پوستر طرح پشتیبانی از پژوهش های علمی پژوهشی معماری ایرانی اسلامی رونمایی گردید، این پوستر برای دریافت پژوهش های علمی به دانشگاه های کشور ارسال خواهد شد.
منبع:

1401/09/21
15:45:58
5.0 / 5
492
تگهای خبر: آموزش , دانشجو , دانشگاه , سنتی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
لینک دوستان موزیك خوان
موزیک خوان